Hem » Hur mycket är en dollar i svenska kronor?
dollar123

Hur mycket är en dollar i svenska kronor?

by Nils Steen

Värdet på ett lands valuta bestäms av den aktuella växelkursen vid en given tidpunkt. Växelkursen avseende en amerikansk dollar och en svensk krona varierar hela tiden och minut för minut. Vad är då en växelkurs? En växelkurs speglar bytesförhållandet mellan två valutor. Låt oss anta att du får betala tio svenska kronor för en dollar. För en svensk krona får du då en tiondel av en dollar eller tio cent. Omvänt, för två dollar får du tjugo svenska kronor. En växelkurs kan vara fast eller flytande. Vid en fast växelkurs har två länder bestämt vilket bytesförhållande som skall gälla mellan valutorna. Med en flytande valuta bestämmer marknaden vilken växelkurs som skall gälla. Den svenska kronan är idag flytande. Frågan “hur mycket är en dollar i svenska kronor” måste besvaras med att den ändrar sig hela tiden.  

Hur mycket är en dollar i svenska kronor 2018?

Den första handelsdagen 2018 fick du betala 8,14 kronor för en US-dollar. Växelkursen steg sedan successivt under året och vid den sista handelsdagen 2018 kostade en dollar 9,07 kronor. Värdet på dollarn räknat i svensk valuta hade alltså ökat med 11,4 procent. Vilken betydelse kan detta ha haft för din och svensk ekonomi? Vi förutsätter att produkter och tjänster blivit prissatta i US-dollar. De produkter som importerades till Sverige blev under 2018 drygt 11 procent dyrare. Teoretiskt innebär detta ett inflationstryck uppåt för svensk ekonomi. Om du som företagare har import av insatsvaror, har dina kostnader ökat. Om du å andra sidan har export av produkter, har du fått bättre betalt i svenska kronor. Förutsatt att du höll fast dina försäljningspriser i US-dollar.  

Hur mycket är en dollar i svenska kronor idag?

Hur mycket är en dollar i svenska kronor? Närmare bestämt på kvällen den 1 augusti 2022.

Du får betala 10,13 kronor per dollar. Om du äger en miljon dollar och vill växla den till svenska kronor, frågar du kanske: hur mycket är en miljon dollar i svenska kronor? Din förmögenhet kan beräknas till 10 130 000 kronor (tio miljoner etthundratrettiotusen). 

Related Articles