COUNTRIES

Hur många länder finns det?

Världen består av många länder och många människor. Men, hur många länder finns det i världen egentligen? Svaret på denna fråga är inte helt självklar.

Förenta nationerna beräknade år 2020 att jorden hade en befolkning på ungefär 8 miljarder människor. I deras definition finns det 195 självständiga stater i världen. Med självständig menas då att staten ska ha ett eget land och territorium och en egen regering.

Om man istället också ser till länder som är inte är internationellt eller politiskt erkända som självständiga stater kan det vara så många som 246.

Amerikanska utrikesdepartementet menar att det finns 193 självständiga stater medan Australien i stället kan namnge 240 länder.

Svaret är alltså olika beroende på vilken lista man väljer att titta på. Sedan finns det öar som varit kolonier och fortfarande tillhör andra länder trots att de inte ligger intill varandra geografiskt. Dessa öar går att räkna som eget land eller som en del av ett annat, så det inverkar också på vilket antal man får fram.

Hur många länder finns det i Europa och hur många länder finns det i Afrika?

I världsdelen Europa menar en del att det finns 45 stater medan andra räknar till 47. De flesta källor grundar antalet 45 på att staterna har sina huvudstäder samt minst 75 procent av befolkningen inom Europas geografiska gränser. Enligt Förenta nationerna räknas då dessa till Europa.

Världsdelen Afrika som består av fem olika delar har olika antal länder inräknade även de, i olika listor. Det pendlar mellan cirka 45 till 50 länder.


Publicerat

i

av

Etiketter: