Därför är elen så dyr (just nu)

I hela Europa pågår sedan många år ett projekt för att ställa om ländernas energiberoende. Förenklat uttryckt så vill man ta sig bort ifrån icke-förnybar el (som den som kommer från kol och gas) och istället använda förnybar el (som vindkraft).

Det är inte bara det faktum att viss el är förnybar som är skälet till att ställa om. Den icke-förnybara elen orsakar ofta problem i form av klimatpåverkande utsläpp.

Som en följd av omställningsprocessen så har ett underskott uppstått. Detta underskott har lett till skenande energipriser i många industriländer. Kriget i Ukraina har ytterligare påverkat oron på elmarknaden, mycket beroende på att Ryssland exporterar mycket gas till Europa.

Varför är elen så dyr nu i Sverige?

I Sverige har omställningsprocessen kommit relativt långt. Till exempel så har vi redan stängt ett par kärnkraftsreaktorer. Detta har gjorts innan tillräckligt med kraft kan fås från förnybara källor som vind- och vattenkraft.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: